Marked 10 characters hated

Marked 10 characters hated

Marked 10 characters hated

Username Awarded Date
nighthawk99 Nov 1, 2010
Kitarity Nov 1, 2010
Jackoeb Nov 1, 2010
Owlluin Nov 1, 2010
Panchis Nov 1, 2010
chaosss09 Nov 1, 2010
oasisx Nov 1, 2010
Thefirstanime Nov 1, 2010
R104D Nov 1, 2010
codeg Nov 1, 2010
revanliqueur Nov 1, 2010
Vunk Nov 1, 2010
rfrost87 Nov 1, 2010
DegasClover Nov 1, 2010
UnholyPaladin Nov 1, 2010
Klitch Nov 1, 2010
Exphyxia Nov 1, 2010
Daedra Nov 1, 2010
Saya73 Nov 1, 2010
Sk8ingbases24 Nov 1, 2010
aleinawalker07 Nov 1, 2010
Shoukanjuu Nov 1, 2010
migue Nov 1, 2010
amberpotter Nov 1, 2010
Ashix Nov 1, 2010
Magemat Nov 1, 2010
vermi Nov 1, 2010
SQUEEshesaid Nov 1, 2010
odee2004 Nov 1, 2010
Sfksmile123 Nov 1, 2010
honeylover89 Nov 1, 2010
HimurasimosViking Nov 1, 2010
Itachi14 Nov 1, 2010
dudepal75 Nov 1, 2010
lesterf1020 Nov 1, 2010
darkviola101 Nov 1, 2010
VGCKenny Nov 1, 2010
Esiris Nov 1, 2010
loraxorama Nov 1, 2010
animeparty Nov 1, 2010
tyti Nov 1, 2010
Cypselos Nov 1, 2010
Tali Nov 1, 2010
Larkawolfgirl Nov 1, 2010
icesplitter99 Nov 1, 2010
audigy Nov 1, 2010
daekiljen Nov 1, 2010
Eclipsedtomato Nov 1, 2010
LordKragnor Nov 1, 2010
qbunny28 Nov 1, 2010