Marked 10 characters hated

Marked 10 characters hated

Marked 10 characters hated

Username Awarded Date
MissMoonShine Nov 1, 2010
leturtle Nov 1, 2010
SlyTanuki Nov 1, 2010
Qualia Nov 1, 2010
Kott Nov 1, 2010
ginexal Nov 1, 2010
Jokopol Nov 1, 2010
Poseidon Nov 1, 2010
5618NINgen Nov 1, 2010
CrunchWolf Nov 1, 2010
Andromaxa Nov 1, 2010
Djrousku Nov 1, 2010
ElectraPF Nov 1, 2010
Arcane Nov 1, 2010
Levriona Nov 1, 2010
Rastamepas Nov 1, 2010
valek879 Nov 1, 2010
kokobunji Nov 1, 2010
espada7barnes Nov 1, 2010
WhiteWolf1892 Nov 1, 2010
Plaz Nov 1, 2010
DannyOtaku87 Nov 1, 2010
sienh Nov 1, 2010
redtesla Nov 1, 2010
08130992 Nov 1, 2010
Zedukxud Nov 1, 2010
beesama Nov 1, 2010
SaxophoneGuy Nov 1, 2010
AfroSamurai266 Nov 1, 2010
Starkie Nov 1, 2010
ZenJosh Nov 1, 2010
ShyShy Nov 1, 2010
ChupaChups Nov 1, 2010
AHOHuMKO Nov 1, 2010
Xerionox Nov 1, 2010
Punkloser Nov 1, 2010
zayl24 Nov 1, 2010
MetalMOR Nov 1, 2010
Kiyohime Nov 1, 2010
Peng Nov 1, 2010
aileen Nov 1, 2010
kushina95 Nov 1, 2010
BurningBlades Nov 1, 2010
bollier Nov 1, 2010
Kolink Nov 1, 2010
FemFran Nov 1, 2010
klb1228 Nov 1, 2010
Panta Nov 1, 2010
Nrot Nov 1, 2010
Deer50 Nov 1, 2010