Marked 1 character hated

Marked 1 character hated

Marked 1 character hated

Username Awarded Date
Abusori Nov 1, 2010
Kitarity Nov 1, 2010
Jackoeb Nov 1, 2010
Owlluin Nov 1, 2010
Spotenheim Nov 1, 2010
Pyromanci Nov 1, 2010
Panchis Nov 1, 2010
BlackLagoonFreak Nov 1, 2010
Vafuder Nov 1, 2010
battosai37th Nov 1, 2010
Satanito Nov 1, 2010
stretchydeath Nov 1, 2010
Rocketbean Nov 1, 2010
chaosss09 Nov 1, 2010
Viciouslight Nov 1, 2010
Lenni Nov 1, 2010
oasisx Nov 1, 2010
Thefirstanime Nov 1, 2010
Angelwork Nov 1, 2010
ChalamiuS Nov 1, 2010
ChaosSanc Nov 1, 2010
R104D Nov 1, 2010
codeg Nov 1, 2010
Artery Nov 1, 2010
kai26 Nov 1, 2010
mirandy222 Nov 1, 2010
Khandrak Nov 1, 2010
revanliqueur Nov 1, 2010
ladykikyo08 Nov 1, 2010
oninosweeney Nov 1, 2010
Vunk Nov 1, 2010
Briinastarr Nov 1, 2010
rfrost87 Nov 1, 2010
Deadhobo Nov 1, 2010
CheetahUnNamed Nov 1, 2010
turkeystick Nov 1, 2010
ByakuyaX Nov 1, 2010
mrpopofan Nov 1, 2010
brenda310 Nov 1, 2010
MechaNeko Nov 1, 2010
DegasClover Nov 1, 2010
Kyusuri Nov 1, 2010
Slash357 Nov 1, 2010
Cuco Nov 1, 2010
ReiTsubomi Nov 1, 2010
captaincrunch Nov 1, 2010
Ryzhik Nov 1, 2010
UnholyPaladin Nov 1, 2010
Klitch Nov 1, 2010
Hopper Nov 1, 2010