Marked 1 character hated Badge

Marked 1 character hated Badge Image

Marked 1 character hated

Username Awarded Date
The112924 Nov 26, 2012
Ruchodo Nov 26, 2012
sirflirtsallot Nov 26, 2012
Toruviel Nov 26, 2012
codered33 Nov 26, 2012
IJPRayaBinSaeng Nov 26, 2012
LadyNanami Nov 26, 2012
szambor Nov 26, 2012
Mizufreak Nov 26, 2012
Lichuu Nov 26, 2012
CommanderIke Nov 26, 2012
Koyima Nov 26, 2012
VampireYuki Nov 26, 2012
Shincosutan Nov 26, 2012
SephiryaArk Nov 26, 2012
CarthagoDelenda Nov 26, 2012
almosThere Nov 26, 2012
cuihui990le Nov 26, 2012
fiana Nov 27, 2012
Ajita538 Nov 27, 2012
melturface Nov 27, 2012
aryalock Nov 27, 2012
SabakuNoTemari Nov 27, 2012
Desarray Nov 27, 2012
JudgeGrimm17 Nov 27, 2012
TheReaper1712 Nov 27, 2012
shootertec Nov 27, 2012
PatrickBrentYo Nov 27, 2012
gatersmen Nov 27, 2012
escia Nov 27, 2012
SwordDarkEvil Nov 28, 2012
davidbankson Nov 28, 2012
takumi124 Nov 28, 2012
coolkidrox123 Nov 28, 2012
HiganNoAce Nov 28, 2012
sools900 Nov 28, 2012
FruitThingies Nov 28, 2012
Luiven801 Nov 28, 2012
sadisticlibra Nov 28, 2012
Yashcheritsa Nov 28, 2012
mitsuki971 Nov 29, 2012
oO0MuaZ0Oo Nov 29, 2012
writingsuus Nov 29, 2012
9aloona Nov 29, 2012
Aneko7 Nov 29, 2012
angelusdaven Nov 29, 2012
konol Nov 29, 2012
spy00005 Nov 29, 2012
BowlofRice Nov 29, 2012
Iro Nov 29, 2012