Cuckoo for Kyoto! Badge

Cuckoo for Kyoto! Badge Image

Watched 15 anime from Kyoto Animation

Username Awarded Date
Tomthe1337 Nov 1, 2010
Vulgarth Nov 1, 2010
Meriados Nov 1, 2010
Hatsuki Nov 1, 2010
AceD Nov 1, 2010
Soratenshi Nov 1, 2010
Solen Nov 1, 2010
Loliman Nov 1, 2010
umurifti Nov 1, 2010
Erythraeum Nov 1, 2010
Dart107 Nov 1, 2010
JunPD Nov 1, 2010
DirtyTroy Nov 1, 2010
Frostlich Nov 1, 2010
ChaosHelix Nov 1, 2010
rent0 Nov 1, 2010
mephosis Nov 1, 2010
Asseley Nov 1, 2010
Rauvi Nov 1, 2010
EF9 Nov 1, 2010
RamenPoodle Nov 1, 2010
Pyrii Nov 1, 2010
Nadian Nov 1, 2010
Gamerlink Nov 1, 2010
Subarashi Nov 1, 2010
juanpa Nov 1, 2010
Pixeleen Nov 1, 2010
ijsa Nov 1, 2010
darkandshadow Nov 1, 2010
Jaggedfire Nov 1, 2010
almatic Nov 1, 2010
Lvhina Nov 1, 2010
Rams Nov 1, 2010
frozenpie22 Nov 1, 2010
Eretzvaju Nov 1, 2010
fastcart Nov 1, 2010
Narzal Nov 1, 2010
SuperKidd Nov 1, 2010
Agroang Nov 1, 2010
Arararara Nov 1, 2010
ShiningDarkness Nov 1, 2010
wayama Nov 1, 2010
nickle Nov 1, 2010
ErgoSis Nov 1, 2010
HenryClay Nov 1, 2010
Josae Nov 1, 2010
vinmon15 Nov 1, 2010
torobayo Nov 1, 2010
ScarletDevil Nov 1, 2010
baliklis Nov 1, 2010