Cuckoo for Kyoto!

Cuckoo for Kyoto!

Watched 15 anime from Kyoto Animation

Username Awarded Date
Takeya Nov 1, 2010
winald Nov 1, 2010
NathanA Nov 1, 2010
Kiraxa Nov 1, 2010
Psywol Nov 1, 2010
Piedot30 Nov 1, 2010
yadea Nov 1, 2010
WilenX Nov 1, 2010
JanezT Nov 1, 2010
Ratiasu Nov 1, 2010
DragNviper13 Nov 1, 2010
DarkRealmShadows Nov 1, 2010
whitebiscuit Nov 1, 2010
rdnetto Nov 1, 2010
mimmimus Nov 1, 2010
cadderly97 Nov 1, 2010
nyamo Nov 1, 2010
Kogoruhn Nov 1, 2010
m1k3209 Nov 1, 2010
sardior Nov 1, 2010
Seriv Nov 1, 2010
kyetoukitto Nov 1, 2010
Faceless23 Nov 1, 2010
Adelus Nov 1, 2010
phantomcaller Nov 1, 2010
kujoii Nov 1, 2010
Crossbourne Nov 1, 2010
Paw Nov 1, 2010
Shiddo Nov 1, 2010
EverythingWatched Nov 1, 2010
Antheon Nov 1, 2010
lordsam100 Nov 1, 2010
Sasiki Nov 1, 2010
Kagutsuchi Nov 1, 2010
Paszko Nov 1, 2010
Kabitokaii Nov 1, 2010
azorei Nov 1, 2010
Aessone Nov 1, 2010
Bersicker Nov 1, 2010
NoMatter Nov 1, 2010
sm00th Nov 1, 2010
Shikari Nov 1, 2010
Koizumi7r Nov 1, 2010
OniAisu Nov 1, 2010
nakedmonkey Nov 1, 2010
rickymofo Nov 1, 2010
KoihimeMusou077 Nov 1, 2010
neodym Nov 1, 2010
Ontaru Nov 1, 2010
edvixas Nov 1, 2010