Cuckoo for Kyoto!

Cuckoo for Kyoto!

Watched 15 anime from Kyoto Animation

Username Awarded Date
maganinja808 Nov 1, 2010
LingerieArtist Nov 1, 2010
asrevaunit02 Nov 1, 2010
Hichao Nov 1, 2010
LoveAsia Nov 1, 2010
Unknown Nov 1, 2010
tideus Nov 1, 2010
F91 Nov 1, 2010
shoahunter Nov 1, 2010
HERZIKA Nov 1, 2010
Adamrathi Nov 1, 2010
Aichman Nov 1, 2010
breko002 Nov 1, 2010
KaseyNekoHime Nov 1, 2010
atteru Nov 1, 2010
MrGood Nov 1, 2010
linvala Nov 1, 2010
Zalis Nov 1, 2010
karlossius Nov 1, 2010
clanc Nov 1, 2010
Pyzlnar Nov 1, 2010
Ollin Nov 1, 2010
Deadie Nov 1, 2010
OtakuDan Nov 1, 2010
ali3n Nov 1, 2010
KuraiSeigi Nov 1, 2010
gtfanbr Nov 1, 2010
Damp550 Nov 1, 2010
genomaly Nov 1, 2010
notsomeguy Nov 1, 2010
93lpsa Nov 1, 2010
zhouwei987 Nov 1, 2010
Maximo Nov 1, 2010
Carisa Nov 1, 2010
epi Nov 1, 2010
GreenCatra Nov 1, 2010
Rikuo000 Nov 1, 2010
Lazyfunker Nov 1, 2010
Fenel Nov 1, 2010
nemodark Nov 1, 2010
Keruri Nov 1, 2010
etypester Nov 1, 2010
konida Nov 1, 2010
mrdkreka Nov 1, 2010
hiyuusakurai Nov 1, 2010
Lenus Nov 1, 2010
Kamishe Nov 1, 2010
maddudy Nov 1, 2010
XploadX Nov 1, 2010
irak9 Nov 1, 2010