Cuckoo for Kyoto!

Cuckoo for Kyoto!

Watched 15 anime from Kyoto Animation

Username Awarded Date
God10888 Nov 1, 2010
kellypibb Nov 1, 2010
Rantai Nov 1, 2010
Lithium Nov 1, 2010
Chipay Nov 1, 2010
Kentri Nov 1, 2010
Risai Nov 1, 2010
IchiSama Nov 1, 2010
Linkelre Nov 1, 2010
FelpeMaster Nov 1, 2010
Avenged7X Nov 1, 2010
aidenlolita87 Nov 1, 2010
Xeirich Nov 1, 2010
RutilAure Nov 1, 2010
RastisRules Nov 1, 2010
renaisancexx Nov 1, 2010
frantabrozek Nov 1, 2010
Strawberry Nov 1, 2010
kura Nov 1, 2010
TheCruzader Nov 1, 2010
ObrokenO Nov 1, 2010
xonet Nov 1, 2010
ottocycle Nov 1, 2010
foshiizzel Nov 1, 2010
kieppe Nov 1, 2010
TASfaction Nov 1, 2010
Kewarr Nov 1, 2010
Shouyou Nov 1, 2010
TheMaDSciEnTIst Nov 1, 2010
Manifestus Nov 1, 2010
Sathanis Nov 1, 2010
iSSfkanani Nov 1, 2010
Hideki87 Nov 1, 2010
TheSlayer Nov 1, 2010
otakuworks Nov 1, 2010
Aspiron Nov 1, 2010
Kozupii Nov 1, 2010
kenshin421 Nov 1, 2010
DarkAbyssZero Nov 1, 2010
tsamo Nov 1, 2010
Arclight Nov 1, 2010
kawakamikakoii Nov 1, 2010
SHINI29 Nov 1, 2010
roxdia Nov 1, 2010
antboy909 Nov 1, 2010
KJacket Nov 1, 2010
CrazyApple Nov 1, 2010
KiteAmakusa Nov 1, 2010
Swordancer Nov 1, 2010
SomeRandomGuy Nov 1, 2010