Created an Anime List

Created an Anime List

Created an anime list

Username Awarded Date
sinisterluck Aug 14, 2013
GTRRacer001 Aug 14, 2013
CmdrRenegade Aug 14, 2013
Cheaten Aug 14, 2013
mikemike1984 Aug 14, 2013
anna135 Aug 14, 2013
PirateKitsune Aug 14, 2013
Batata2k2 Aug 14, 2013
Mansito Aug 14, 2013
cheylostylo Aug 14, 2013
EmilyxEatsxRainbows Aug 14, 2013
Summersun06 Aug 14, 2013
Deathbarren Aug 14, 2013
GambitVI Aug 14, 2013
RukiMakino Aug 14, 2013
kingkirby7714 Aug 14, 2013
Airyle Aug 14, 2013
ScottDark Aug 14, 2013
DarkBlaze45 Aug 14, 2013
babyturtles Aug 14, 2013
sefron420 Aug 14, 2013
AlanFortune Aug 14, 2013
Murrrr Aug 14, 2013
cominus Aug 15, 2013
windwater Aug 15, 2013
Kazushiko Aug 15, 2013
Rocco Aug 15, 2013
Kinedo Aug 15, 2013
REALLiTTLEDEMON Aug 15, 2013
RikkaPL Aug 15, 2013
tsuruo Aug 15, 2013
xoxo21 Aug 15, 2013
malek2 Aug 15, 2013
yumokmin Aug 15, 2013
xraiju Aug 15, 2013
Tchrac Aug 15, 2013
zaki24099 Aug 15, 2013
roboooat Aug 15, 2013
nscxp2005 Aug 15, 2013
superkippie Aug 15, 2013
Rrytux Aug 15, 2013
OzOzzYzO Aug 15, 2013
joey69 Aug 15, 2013
TheFroBro Aug 15, 2013
Yooshi Aug 15, 2013
Cromptown Aug 15, 2013
tgg123 Aug 15, 2013
SAOMonsterEnergy Aug 15, 2013
hanee1292 Aug 15, 2013
APacketofChris Aug 15, 2013