Cool Story Bro

Cool Story Bro

Cool story bro, but that's sooooooo much dialogue!

Username Awarded Date
i00n Nov 20, 2010
Kardas98 Nov 20, 2010
xXNomadXx Nov 20, 2010
ReVeRs Nov 20, 2010
AJS90 Nov 20, 2010
OtakuDan Nov 20, 2010
chrno2 Nov 20, 2010
pager Nov 20, 2010
Kittx Nov 20, 2010
Noodlestein Nov 20, 2010
johnsmith2 Nov 20, 2010
Solen Nov 20, 2010
namiociarz Nov 20, 2010
shadowfury Nov 20, 2010
enjoylaughing Nov 20, 2010
peanut7046 Nov 20, 2010
VIPER2008 Nov 20, 2010
Lurch Nov 20, 2010
Darken Nov 20, 2010
vikirosen Nov 20, 2010
fallenangelash Nov 20, 2010
Aspiron Nov 20, 2010
Gygun Nov 20, 2010
Silverfox15987 Nov 20, 2010
Foxygirl05 Nov 20, 2010
dextro Nov 20, 2010
luk4s Nov 20, 2010
tehshrew Nov 20, 2010
ZeroC0ol Nov 20, 2010
funkyaristotle Nov 20, 2010
legnanellaf Nov 20, 2010
rocantero Nov 20, 2010
sinitardes Nov 20, 2010
bullsi Nov 20, 2010
blacklagoon123 Nov 20, 2010
Stinkini Nov 20, 2010
Gordias Nov 20, 2010
Dr4g0n Nov 20, 2010
Jeymel Nov 20, 2010
Kosamela Nov 20, 2010
Sado Nov 20, 2010
tozusuke Nov 20, 2010
Ibex87 Nov 20, 2010
pepperman Nov 20, 2010
Fusbun Nov 20, 2010
Charlieatlost Nov 20, 2010
Djsantu89 Nov 20, 2010
brebre Nov 20, 2010
TriumpH Nov 20, 2010
mrdkreka Nov 20, 2010