Cool Story Bro

Cool Story Bro

Cool story bro, but that's sooooooo much dialogue!

Username Awarded Date
icearrowx Nov 20, 2010
LazyAce Nov 20, 2010
AnimeWeirdo Nov 20, 2010
sosedz Nov 20, 2010
Arth101 Nov 20, 2010
ZeroHardy Nov 20, 2010
daumis1992 Nov 20, 2010
Elend Nov 20, 2010
Kernoll Nov 20, 2010
v0id Nov 20, 2010
chumassu Nov 20, 2010
silverraine Nov 20, 2010
Koryo Nov 20, 2010
ironypacket Nov 20, 2010
kakashi2300 Nov 20, 2010
icebox16 Nov 20, 2010
Einhertz Nov 20, 2010
Veenox Nov 20, 2010
nickazawa Nov 20, 2010
plasma991 Nov 20, 2010
SpineShank Nov 20, 2010
MAXOsHAMe Nov 20, 2010
aZeke Nov 20, 2010
verite Nov 20, 2010
Crossbourne Nov 20, 2010
Glowstick Nov 20, 2010
jumier Nov 20, 2010
scarletmoon Nov 20, 2010
nt00 Nov 20, 2010
ChrisF987 Nov 20, 2010
Aniki7 Nov 20, 2010
DizordeR Nov 20, 2010
Shikari Nov 20, 2010
Takumi Nov 20, 2010
Deadm0nk Nov 20, 2010
xForbyx Nov 20, 2010
ReaperLT Nov 20, 2010
Kandelon Nov 20, 2010
poindexter Nov 20, 2010
zetafactor001 Nov 20, 2010
Daimean Nov 20, 2010
Mortis Nov 20, 2010
kureshii Nov 20, 2010
pwnage101 Nov 20, 2010
ryan8549 Nov 20, 2010
Reji Nov 20, 2010
tommyfire13 Nov 20, 2010
Yoshi00 Nov 20, 2010
Tomciux19 Nov 20, 2010
AlbelNox Nov 20, 2010