Cool Story Bro

Cool Story Bro

Cool story bro, but that's sooooooo much dialogue!

Username Awarded Date
chippocara Nov 20, 2010
Faust13 Nov 20, 2010
katsura Nov 20, 2010
valen090 Nov 20, 2010
Vafuder Nov 20, 2010
Frostlich Nov 20, 2010
AceD Nov 20, 2010
Evikk Nov 20, 2010
toxshock Nov 20, 2010
RidicPrime Nov 20, 2010
devilMC Nov 20, 2010
Lisa Nov 20, 2010
Kooriyume Nov 20, 2010
Yzaru Nov 20, 2010
Onlyway Nov 20, 2010
wolfrose88 Nov 20, 2010
sonyboy Nov 20, 2010
Tark Nov 20, 2010
ichigoyeh Nov 20, 2010
ryulord1 Nov 20, 2010
Aitl92kun Nov 20, 2010
rootbeerking Nov 20, 2010
Harbin Nov 20, 2010
darkzeo Nov 20, 2010
risingstar3110 Nov 20, 2010
byManami Nov 20, 2010
KKKKK Nov 20, 2010
koushy Nov 20, 2010
DarkKnightRasil Nov 20, 2010
qwertyuiopz Nov 20, 2010
maligar Nov 20, 2010
Tsunamii Nov 20, 2010
Xactla Nov 20, 2010
Zuldaran Nov 20, 2010
nakedmonkey Nov 20, 2010
deltaforce Nov 20, 2010
animeAA Nov 20, 2010
CreatorBurden Nov 20, 2010
Keito Nov 20, 2010
kamikazem Nov 20, 2010
Debodic Nov 20, 2010
kevinc18 Nov 20, 2010
Wolfentest Nov 20, 2010
Goodwine Nov 20, 2010
Choy Nov 20, 2010
Darthsettler Nov 20, 2010
Zimrill Nov 20, 2010
Ganonkiller9 Nov 20, 2010
jst077 Nov 20, 2010
audigy Nov 20, 2010