Butt Attacker

Butt Attacker

You watched both Butt Attack Punisher Girl OVAs. The real question is... WHY?!

Username Awarded Date
Thorny Nov 3, 2010
sm00th Nov 4, 2010
arakn8 Nov 4, 2010
animeplanet0 Nov 4, 2010
LinkSword Nov 5, 2010
Bluestar6000 Nov 7, 2010
Daktary Nov 8, 2010
percent20 Nov 8, 2010
juicetown Nov 8, 2010
Bessie Nov 9, 2010
chii Nov 9, 2010
wolfangel87 Nov 9, 2010
Whesthaa Nov 10, 2010
AngelofCrimson Nov 10, 2010
Zimary Nov 11, 2010
Kogoruhn Nov 11, 2010
AppleSauce Nov 12, 2010
hurd86 Nov 13, 2010
Yami Nov 13, 2010
Scudworth Nov 13, 2010
NimirRa Nov 13, 2010
Noodlestein Nov 15, 2010
cassiesheepgirl Nov 15, 2010
gratedcheese6 Nov 18, 2010
omen91 Nov 18, 2010
MonkeyZerg Nov 20, 2010
Kamishe Nov 21, 2010
Azmodean Nov 21, 2010
druppa Nov 22, 2010
nrk Nov 22, 2010
AngelSdia Nov 24, 2010
TacticalFluke Nov 25, 2010
Ohjisama Nov 25, 2010
Nihatclodra Nov 26, 2010
psylence Nov 27, 2010
demx Nov 28, 2010
laksmkk Nov 28, 2010
homie Dec 3, 2010
Moonstryker Dec 7, 2010
Darkest Dec 8, 2010
soulreleaser Dec 12, 2010
MrGrimoire Dec 14, 2010
takaramono Dec 16, 2010
Kodama Dec 16, 2010
shariz Dec 16, 2010
Richie Dec 17, 2010
Mikagami Dec 19, 2010
katsura12 Dec 20, 2010
ISenshunI Dec 22, 2010
mafia1990 Dec 29, 2010