Avatar Badge

Avatar Badge Image

You have an avatar!

Username Awarded Date
Rokotain Nov 23, 2012
NeoAxel Nov 23, 2012
kaitokid1234 Nov 23, 2012
Saiyfe Nov 23, 2012
Deathperate Nov 23, 2012
raeosunshine Nov 23, 2012
yondiame Nov 24, 2012
Argyll Nov 24, 2012
Ayameru Nov 24, 2012
madmortagain Nov 24, 2012
Vorple Nov 24, 2012
bitfault Nov 24, 2012
Victoryfraud Nov 24, 2012
shellby Nov 24, 2012
TimeMask Nov 24, 2012
Rangaku Nov 24, 2012
Teufel13 Nov 24, 2012
Darksouka Nov 24, 2012
Shidomi Nov 24, 2012
ilpeggio99 Nov 24, 2012
Vanelan Nov 24, 2012
DrunkenBlowfish Nov 24, 2012
LEwalker0 Nov 24, 2012
CheshireKitten Nov 24, 2012
lizzyKMTstar Nov 24, 2012
CaptainSlow Nov 24, 2012
TsumikiNyan Nov 24, 2012
Dgc1610 Nov 24, 2012
CookiesRCool Nov 24, 2012
SpookieBoogie Nov 25, 2012
Painpoop Nov 25, 2012
e05x2 Nov 25, 2012
KirigayaAsuna Nov 25, 2012
PsyDivine Nov 25, 2012
KilariD Nov 25, 2012
Hel Nov 25, 2012
daninostop Nov 25, 2012
xondriac Nov 25, 2012
Kawaiihoneybunny Nov 25, 2012
ChocolateBox Nov 25, 2012
MFerris91 Nov 25, 2012
DizzeeGates Nov 25, 2012
TwilightMew Nov 25, 2012
thetroublemaker Nov 25, 2012
Ruchodo Nov 25, 2012
RedButterfly33 Nov 25, 2012
Tsukiyoru Nov 25, 2012
EhmTiego Nov 25, 2012
ChrisHansen Nov 25, 2012
soulreaperrukia95 Nov 25, 2012