Avatar Badge

Avatar Badge Image

You have an avatar!

Username Awarded Date
LordZak Nov 22, 2012
Liro Nov 22, 2012
rayearthjapan Nov 22, 2012
Arttie Nov 22, 2012
rdmortensen Nov 22, 2012
cronack1 Nov 22, 2012
sicgraphics Nov 22, 2012
BatoKusanagi Nov 22, 2012
Batch Nov 23, 2012
calendar Nov 23, 2012
UnlimitedpoweR Nov 23, 2012
LadyDede Nov 23, 2012
kagomecontreras Nov 23, 2012
Light013 Nov 23, 2012
Viscaria Nov 23, 2012
yusake Nov 23, 2012
chilleddill Nov 23, 2012
cry0genix Nov 23, 2012
Rashel Nov 23, 2012
naqvamp Nov 23, 2012
rohaneragon Nov 23, 2012
TheWentakfos Nov 23, 2012
Kajack Nov 23, 2012
Dubohausen Nov 23, 2012
TRiiNAKiiNS Nov 23, 2012
imzurcboi Nov 23, 2012
Rokotain Nov 23, 2012
NeoAxel Nov 23, 2012
kaitokid1234 Nov 23, 2012
Saiyfe Nov 23, 2012
Deathperate Nov 23, 2012
raeosunshine Nov 23, 2012
yondiame Nov 24, 2012
Argyll Nov 24, 2012
Ayameru Nov 24, 2012
madmortagain Nov 24, 2012
Vorple Nov 24, 2012
bitfault Nov 24, 2012
Victoryfraud Nov 24, 2012
shellby Nov 24, 2012
TimeMask Nov 24, 2012
Rangaku Nov 24, 2012
Teufel13 Nov 24, 2012
Darksouka Nov 24, 2012
Shidomi Nov 24, 2012
ilpeggio99 Nov 24, 2012
Vanelan Nov 24, 2012
DrunkenBlowfish Nov 24, 2012
LEwalker0 Nov 24, 2012
CheshireKitten Nov 24, 2012