Added 1 Community Manga Review

Added 1 Community Manga Review

Added 1 community manga review. We look forward to reading more!

Username Awarded Date
iceblue007 Nov 1, 2010
Soccerlove180 Nov 1, 2010
Merryberry Nov 1, 2010
Eldria Nov 1, 2010
Hiyapeeps Nov 1, 2010
KaguZuchi Nov 1, 2010
chihinoke22 Nov 1, 2010
Yiju Nov 1, 2010
musicaficta Nov 1, 2010
WhiteDragon Nov 1, 2010
AmeKage Nov 1, 2010
Lagore Nov 1, 2010
willingotaku Nov 1, 2010
ThePatches Nov 1, 2010
babelguppy Nov 1, 2010
MatteHanaymeY3 Nov 1, 2010
mangarox14 Nov 1, 2010
Pemi84 Nov 1, 2010
Rukishou Nov 1, 2010
MiisaKurosaki Nov 1, 2010
TragicMaiden Nov 1, 2010
PandaPrinzessin Nov 1, 2010
NekoKriszty Nov 1, 2010
Ice0XD Nov 1, 2010
TheSage11 Nov 1, 2010
deideiblueeyez Nov 1, 2010
yasmin09 Nov 1, 2010
Gothferret Nov 1, 2010
Jcoe096 Nov 1, 2010
Teadesu Nov 1, 2010
Lewa Nov 1, 2010
HaruhiNinja Nov 1, 2010
Kielyfickus Nov 1, 2010
TheLoser22 Nov 1, 2010
Tatakai Nov 1, 2010
junkmunch Nov 1, 2010
DragonRhapsody Nov 1, 2010
xxxanimefan1994xxx Nov 1, 2010
izunadrop510 Nov 1, 2010
sodapop Nov 1, 2010
BlackRozeOtaku Nov 1, 2010
Zedducius Nov 1, 2010
xXAmatouXx Nov 1, 2010
Kezmark Nov 1, 2010
luvmaya Nov 1, 2010
Szwagier Nov 1, 2010
cag1127 Nov 1, 2010
kitamisensei Nov 1, 2010
AmyInWonderland Nov 1, 2010
inferain12 Nov 1, 2010