The Twelve Kingdoms

Alt titles: 12 Kingdoms, Juuni Kokki

Main Characters

Keiki
Youko NAKAJIMA

Secondary Characters

Ikuya ASANO
Rakushun

Tags

Rokuta
Shoukei
Shouryuu
Suzu
Taiki
Yuka SUGIMOTO

Minor Characters

Aozaru
Bishin
Chuuchin
Daishikou
Enho
Gaishi
Gyokuyou
Gyousou SAKU
Hourin
Isai
Joei
Jokaku
Kaiko
Kaka
Kantai
Keikei
King of Kou
Koshou
Kourin
Kouya

Tags

Kyouki
Lady RIYOU
Masashi NAKAJIMA
Prince of Kou
Princess of Kou
Queen of Kyou
Queen of Sai
Rakujin HEKI
Rakushun's Mother
Rangyoku
Renrin
Ribi
Risai
Ritsuko NAKAJIMA
Sairin
Sanshi HAKU
Seishuu
Sekki
Shoukou
Shoushun
Suguru TAKAZATO
Takki

Tags

Teiei
Uikyou
Yokuhi
Youka