Tenchi Muyo! GXP

Main Characters

Amane KAUNAQ
Kiriko MASAKI
Ryoko BALTA
Seina YAMADA

Secondary Characters

Airi MASAKI
Alan
Barry
Cohen

Tags

Erma
Fuku

Tags

Kenneth BARL

Tags

Mikami KURAMITSU

Tags

Mitoto KURAMITSU
NB
Neju NA MELMAS
Rajau GA WAURA
Seiryo TENNAN
Seto KAMIKI JURAI
Tarant SHANK

Minor Characters

Ayeka JURAI
Azusa MASAKI JURAI
Funaho MASAKI JURAI
Katsuhito MASAKI
Kyo KOMACHI
Makibi MASHISU
Mihoshi KURAMITSU
Minaho MASAKI
Minami KURAMITSU
Misaki MASAKI JURAI
Misao KURAMITSU
Noike KAMIKI JURAI
Ryoko HAKUBI
Ryo-ohki
Sasami JURAI
Tenchi MASAKI
Washu HAKUBI