Tari Tari

Main Characters

Konatsu MIYAMOTO Konatsu MIYAMOTO
Sawa OKITA Sawa OKITA
Taichi TANAKA Taichi TANAKA
Wakana SAKAI Wakana SAKAI
Wien Wien

Secondary Characters

Mahiru SAKAI Mahiru SAKAI
Shiho OKITA Shiho OKITA

Tags

Tomoko TAKAHASHI Tomoko TAKAHASHI
Vice Principal Vice Principal

Minor Characters

Akiko OKUTO Akiko OKUTO
Akio HANAYA Akio HANAYA
Chairman Chairman
Condor Queens Foreigner Condor Queens Foreigner
Condor Queens Merry Man Condor Queens Merry Man
Condor Queens Short Man Condor Queens Short Man
Dora Dora
Non-Speaking Role
Fumiko MATSUMOTO Fumiko MATSUMOTO
Gamba Green Gamba Green
Gamba Pink Gamba Pink
Gamba Red Gamba Red
Gamba White Gamba White
Non-Speaking Role
Gamba Yellow Gamba Yellow
Hamachi Hamachi
Haruka TANAKA Haruka TANAKA
Jan Jan

Tags

Keisuke SAKAI Keisuke SAKAI
Kitaike Kitaike
Koyamauchi Koyamauchi
Kumagai TETSUJI Kumagai TETSUJI
Non-Speaking Role
Mai AYABE Mai AYABE
Makoto MIYAMOTO Makoto MIYAMOTO
Masami OTANI Masami OTANI
Matsuko ARITA Matsuko ARITA
Midori UENO Midori UENO
Mika SAKAKI Mika SAKAKI
Mine-sensei Mine-sensei
Nagaoka Nagaoka
Nanae HIROHATA Nanae HIROHATA
Nao ISE Nao ISE
Ogawa-sensei Ogawa-sensei
Poem Poem
Non-Speaking Role
Principal Principal
Rika KATAE Rika KATAE
Sabure Sabure
Non-Speaking Role
Shoichi OKITA Shoichi OKITA
Tada-sensei Tada-sensei
Takahashi's Baby Takahashi's Baby

Tags

Takahashi's Mother Takahashi's Mother
Thief Thief
Tomoka KURATA Tomoka KURATA
Tooyama-sensei Tooyama-sensei
Watermelon Lady Watermelon Lady
Youko MIZUNO Youko MIZUNO