Slam Dunk Movie 3

Alt title: Slam Dunk. Movie 3: Shouhoku Saidai no Kiki! Moero Sakuragi Hanamichi

Main Characters

 main image Hanamichi SAKURAGI
 main image Hisashi MITSUI
 main image Kaede RUKAWA
 main image Ryota MIYAGI
 main image Takenori AKAGI

Minor Characters

 main image Ayako No voice actors found.
 main image Chuichirou NOMA No voice actors found.
 main image Fujii No voice actors found.
 main image Haruko AKAGI No voice actors found.
 main image Kentarou ISHII No voice actors found.
 main image Kiminobu KOGURE No voice actors found.
 main image Matsui No voice actors found.
 main image Mitsuyoshi ANZAI No voice actors found.
 main image Nozomi TAKAMIYA No voice actors found.
 main image Satoru KAKUTA No voice actors found.
 main image Satoru SASAOKA No voice actors found.
 main image Tetsushi SHIOZAKI No voice actors found.
 main image Yasuharu YASUDA No voice actors found.
 main image Youhei MITO No voice actors found.
 main image Yuji OHKUSU No voice actors found.