Shounen Onmyouji

Main Characters

Abe no Masahiro Abe no Masahiro
Mokkun Mokkun

Secondary Characters

Abe no Seimei Abe no Seimei
Chishiki no Guuji Chishiki no Guuji
Fujiwara no Akiko Fujiwara no Akiko
Kazane Kazane
Kyuuki Kyuuki

Tags

Rikugou Rikugou

Minor Characters

Abe no Kohime Abe no Kohime

Tags

Abe no Kunishige Abe no Kunishige

Tags

Abe no Narichika Abe no Narichika
Abe no Sumiko Abe no Sumiko
Abe no Tadamoto Abe no Tadamoto

Tags

Abe no Tsuyuki Abe no Tsuyuki
Abe no Wakana Abe no Wakana
Abe no Yoshimasa Abe no Yoshimasa
Banban Banban

Tags

Byakko Byakko
Chigaeshi no Miko Chigaeshi no Miko
Dorou Dorou

Tags

Fujiwara no Keiko Fujiwara no Keiko
Fujiwara no Michinaga Fujiwara no Michinaga
Fujiwara no Toshitsugu Fujiwara no Toshitsugu
Fujiwara no Yukinari Fujiwara no Yukinari

Tags

Gaku Gaku

Tags

Genbu Genbu
Gouetsu Gouetsu

Tags

Kouchin Kouchin
Kurumanosuke Kurumanosuke

Tags

Kyoho Kyoho

Tags

Nagako Nagako
Ryusai ENOKI Ryusai ENOKI
Seiryuu Seiryuu
Shun Shun

Tags

Suzaku Suzaku
Tai'in Tai'in
Takaokami no Kami Takaokami no Kami
Tenitsu Tenitsu
Tenkuu Tenkuu
Utsugi Utsugi