Sekai-ichi Hatsukoi

Main Characters

 main image Chiaki YOSHINO No voice actors found.
 main image Masamune TAKANO
 main image Ritsu ONODERA
 main image Yoshiyuki HATORI No voice actors found.

Minor Characters

 main image Shouta KISA
 main image Sorata No voice actors found.