Saki

Saki Episode 15 - Demon

Finally, it's the last match of the prefectural team competition. It all depends on these four players. Kiyosumi's, Saki Miyanaga;Kazekoshi's, Kana Ikeda; Tsuruga's, Yumi Kajiki; and last year's MVP Ryumonbuchi's, Koromo Amae. The game is on!

Auto-update my anime list NO Discuss this episode

More episodes

 • Encounter image

  Episode 1

  Encounter

 • Battle image

  Episode 2

  Battle

 • Confrontation image

  Episode 3

  Confrontation

 • Beat-down image

  Episode 4

  Beat-down

 • Training Camp image

  Episode 5

  Training Camp

 • The Tournament Begins image

  Episode 6

  The Tournament Begins

 • Tradition image

  Episode 7

  Tradition

 • The Night Before image

  Episode 8

  The Night Before

 • Eyes Open image

  Episode 9

  Eyes Open

 • Beginner image

  Episode 10

  Beginner

 • Prank image

  Episode 11

  Prank

 • Awakening image

  Episode 12

  Awakening

 • Light Fever image

  Episode 13

  Light Fever

 • Existence image

  Episode 14

  Existence

 • Demon image

  Episode 15

  Demon

 • Conspiracy image

  Episode 16

  Conspiracy

 • Nightmare image

  Episode 17

  Nightmare

 • Link image

  Episode 18

  Link

 • Friends image

  Episode 19

  Friends

 • Sisters image

  Episode 20

  Sisters

 • Recollection image

  Episode 21

  Recollection

 • Promises image

  Episode 22

  Promises

 • Serious image

  Episode 23

  Serious

 • Summer Festival image

  Episode 24

  Summer Festival

 • Nationals image

  Episode 25

  Nationals