Saki: Episode of Side A Specials

Main Characters

Ako ATARASHI Ako ATARASHI
Arata SAGIMORI Arata SAGIMORI
Kuro MATSUMI Kuro MATSUMI
Shizuno TAKAKAMO Shizuno TAKAKAMO
Yuu MATSUMI Yuu MATSUMI
jp. Mako

Secondary Characters

Harue AKADO Harue AKADO
Hiroko FUNAKUBO Hiroko FUNAKUBO
jp. Manami
Ryuuka SHIMIZUDANI Ryuuka SHIMIZUDANI
Sera EGUCHI Sera EGUCHI
Toki ONJOUJI Toki ONJOUJI

Minor Characters

Awai OOHOSHI Awai OOHOSHI
Aya SHIZAKI Aya SHIZAKI
Hajime KUNIHIRO Hajime KUNIHIRO
Hatsuse OKAHASHI Hatsuse OKAHASHI
Himeko TSURUTA Himeko TSURUTA
Hina YAMATANI Hina YAMATANI
Hitomi EZAKI Hitomi EZAKI
Izumi NIJOU Izumi NIJOU
Kirame HANADA Kirame HANADA
Koromo AMAE Koromo AMAE
Kouko FUKUYO Kouko FUKUYO
Kumiko HANIBUCHI Kumiko HANIBUCHI
Mairu SHIROUZU Mairu SHIROUZU
Sae ATAGOMA Sae ATAGOMA
Saki MIYANAGA Saki MIYANAGA
Sakurako GIBBARD Sakurako GIBBARD
Satoha TSUJIGAITO Satoha TSUJIGAITO
Seiko MATANO Seiko MATANO
Sukoya KOKAJI Sukoya KOKAJI
Sumire HIROSE Sumire HIROSE
Takami SHIBUYA Takami SHIBUYA
Teru MIYANAGA Teru MIYANAGA
Yae KOBASHIRI Yae KOBASHIRI
Yoshiko YASUKOUCHI Yoshiko YASUKOUCHI