Sailor Moon S

Alt title: Bishoujo Senshi Sailor Moon S

Main Characters

Ami MIZUNO
Chibi-Usa
Haruka TENOH
Hotaru TOMOE
Makoto KINO
Mamoru CHIBA
Michiru KAIOH
Minako AINO
Rei HINO
Sailor Pluto
Usagi TSUKINO

Secondary Characters

Artemis
Kaolinite
Luna
Professor Tomoe

Minor Characters

Adam
Non-Speaking Role
Cenicienta
Chagama
Char-chan
Chikuon
Chokokkar
Cyprine
Daiheart
Edwards
Eudial
Eve
Non-Speaking Role
Gurio UMINO
Hanako
Hurdler
Ikuko TSUKINO
Kameda
MC
Miharu

Tags

Mikuuji
Mimete
Mistress 9
Momoko MOMOHARA
Motoki FURUHATA
Naru OSAKA
Nekonneru
Octave
Ousouji
Pharaoh 90
Ptilol
Rei's Grandfather
Scar
Shingo TSUKINO
Shinnosuke
Steering
Takao

Tags

Takuzo IGARASHI
Non-Speaking Role
Tellu
Toden
U-Baulla
U-Ikasaman
Unazuki FURUHATA
U-Ndokai
U-Tomodachi
Viluy
Yousaku EDA
Yuichiro KUMADA
Yuu KAZAMA