Robotics;Notes

Main Characters

Akiho SENOMIYA Akiho SENOMIYA
Kaito YASHIO Kaito YASHIO

Secondary Characters

Airi Airi
Junna DAITOKU Junna DAITOKU
Kona FURUGOORI Kona FURUGOORI
Kou KIMIJIMA Kou KIMIJIMA
Misaki SENOMIYA Misaki SENOMIYA

Tags

Subaru HIDAKA Subaru HIDAKA

Minor Characters

Genki DOTO Genki DOTO
Hanjuurou HATTORI Hanjuurou HATTORI
Hayagawa Hayagawa
Hiromu HIDAKA Hiromu HIDAKA
J J
Kaoruko USUI Kaoruko USUI
Kenichirou SENOMIYA Kenichirou SENOMIYA
Maekawa SHIZUYA Maekawa SHIZUYA
Maguyan Maguyan
Minami FURUGOORI Minami FURUGOORI
Mitsuhiko NAGAFUKADA Mitsuhiko NAGAFUKADA
Mizuka IREI Mizuka IREI
Nae TENNOUJI Nae TENNOUJI
Sumio NAGAFUKADA Sumio NAGAFUKADA
Takahashi Takahashi
Tarou Tarou
Tetsuharu FUJITA Tetsuharu FUJITA
Toshiyuki SAWADA Toshiyuki SAWADA

Tags

Yoshiro Yoshiro