Rainbow: Nisha Rokubou no Shichinin

Main Characters

 main image Jou YOKOSUKA
 main image Mansaku MATSUURA
 main image Mario MINAKAMI
 main image Noboru MAEDA
 main image Rokurouta SAKURAGI
 main image Ryuuji NOMOTO
 main image Tadayoshi TOOYAMA

Secondary Characters

 main image Gisuke SASAKI
 main image Ishihara
 main image Setsuko KOIKE

Minor Characters

 main image Aritou
 main image Chairman No voice actors found.
 main image Eri No voice actors found.
 main image Hayakawa No voice actors found.
 main image Jeffrey
 main image Jimmy BROWN No voice actors found.
 main image Junko YOSHIDA
 main image Kawamata No voice actors found.
 main image Kazuo NOMOTO No voice actors found.
 main image Kumagai
 main image Lily

Tags

 main image Meg YOKOSUKA
 main image Mickey No voice actors found.
 main image Mrs. Nomoto No voice actors found.
 main image Orphanage Director No voice actors found.
 main image Shigeo No voice actors found.
 main image Sugi No voice actors found.
 main image Takada
 main image Tanaka
 main image Tatsuo NOMOTO No voice actors found.
 main image Tsubouchi No voice actors found.
 main image Yamauchi NAOKO
 main image Yoshitaka KOGURE