Psycho-Pass

Main Characters

Akane TSUNEMORI Akane TSUNEMORI
Shinya KOUGAMI Shinya KOUGAMI

Secondary Characters

Joushuu KASEI Joushuu KASEI
Kouichi ASHIKAGA Kouichi ASHIKAGA
Nobuchika GINOZA Nobuchika GINOZA
Shion KARANOMORI Shion KARANOMORI
Shougo MAKISHIMA Shougo MAKISHIMA
Shuusei KAGARI Shuusei KAGARI

Tags

Tomomi MASAOKA Tomomi MASAOKA
Yayoi KUNIZUKA Yayoi KUNIZUKA

Minor Characters

Candy Candy
Chika SHIMAZU Chika SHIMAZU
Choe GU-SUNG Choe GU-SUNG
Hiroko FUJII Hiroko FUJII
Jouji SAIGA Jouji SAIGA
Junmei ITOH Junmei ITOH

Tags

Kagami KAWARAZAKI Kagami KAWARAZAKI
Kaori MINASE Kaori MINASE
Kimihiko HAYAMA Kimihiko HAYAMA
Kouzaburou TOUMA Kouzaburou TOUMA
Kuraudo GOUDA Kuraudo GOUDA
Masatake MIDO Masatake MIDO
Mika SHIMOTSUKI Mika SHIMOTSUKI
Mitsuru SASAYAMA Mitsuru SASAYAMA
Nobukai KUDAMA Nobukai KUDAMA
Nobuo OKURA Nobuo OKURA
Rikako ORYO Rikako ORYO
Riku MUKOUJIMA Riku MUKOUJIMA
Rina TAKIZAKI Rina TAKIZAKI

Tags

Risa AOYANAGI Risa AOYANAGI
Rouichi ORYO Rouichi ORYO

Tags

Ryogo KOZUKI Ryogo KOZUKI
Satsuki KUZUHARA Satsuki KUZUHARA
Shoko SUGAWARA Shoko SUGAWARA
Spooky Boogie Spooky Boogie
Talisman Talisman

Tags

Toyohisa SENGUJI Toyohisa SENGUJI

Tags

Yoshika OKUBO Yoshika OKUBO
Yuji KANEHARA Yuji KANEHARA
Yuki FUNAHARA Yuki FUNAHARA
Yuuichi TOKITOU Yuuichi TOKITOU