Patlabor: The Mobile Police

Alt titles: Kidou Keisatsu Patlabor, Mobile Police Patlabor

Main Characters

Asuma SHINOHARA
Kiichi GOTO
Noa IZUMI

Secondary Characters

Hiromi YAMAZAKI
Isao OTA
Kanuka CLANCY
Kiyoteru KAI
Mikiyasu SHINSHI
Seitaro SAKAKI
Shigeo SHIBA
Shinobu NAGUMO

Minor Characters

Asanuma
Gozo BUCHIYAMA
Hirata
Hiromi's Mother
Ine ITO
Jitsuyama

Tags

Kaiho

Tags

Kazunori
Kazunori's Mother
Koyama
Kubo
Kusumoto
Maho GONDO
Matsui
Noa's Father
Occhan
Sakuma
Sobue
Tamiko SHINCHI
Yu'ichi MORIMOTO