Otome Youkai Zakuro

Alt title: Zakuro

Main Characters

Bonbori Bonbori
Ganryuu HANAKIRI Ganryuu HANAKIRI
Houzuki Houzuki
Kei AGEMAKI Kei AGEMAKI
Riken YOSHINOKAZURA Riken YOSHINOKAZURA
Susukihotaru Susukihotaru
Zakuro Zakuro

Secondary Characters

Amaryouju Amaryouju

Tags

Byakuroku Byakuroku
Daidai Daidai
Kiri Kiri
Kushimatsu Kushimatsu
Mamezou Mamezou

Tags

Rangui Rangui
Sakura Sakura
Takatoshi HANADATE Takatoshi HANADATE

Minor Characters

Aya ORIKATA Aya ORIKATA
Chiyoko AGEMAKI Chiyoko AGEMAKI
Enaga Enaga

Tags

Itsue Itsue
Non-Speaking Role
Kokkuri Kokkuri
Non-Speaking Role
Kumiko AGEMAKI Kumiko AGEMAKI
Lord A Lord A
Lord Um Lord Um

Tags

Mitsubaichou Mitsubaichou

Tags

Mitsumasu Mitsumasu

Tags

Mitsuogi Mitsuogi

Tags

Moritomi AGEMAKI Moritomi AGEMAKI
Mugi Mugi
Raiju Raiju

Tags

Non-Speaking Role
Tae Tae

Tags

Tsukuhane Tsukuhane