Mononoke

Main Characters

 main image Medicine Seller

Secondary Characters

 main image Bakeneko

Tags

 main image Bunpei KINOSHITA
 main image Chiyo NOMOTO
 main image Faceless One
 main image Genkei
 main image Genousai YANAGI
 main image Haru YAMAGUCHI
 main image Hisayo
 main image Jutarou FUKUDA
 main image Kayo

Tags

 main image Kiyoshi MORIA
 main image Masao KOBAYASHI
 main image Ochou SATSUKI
 main image Roubo OOSAWA
 main image Setsuko ISHIKAWA
 main image Shakei KADOWAKI
 main image Shino
 main image Tansui NAKARAI
 main image Tomoyoshi MUROMACHI
 main image Zashiki Warashi

Tags

Minor Characters

 main image Goromaru
 main image Hyouei SASAKI
 main image Kazuma SATSUKI No voice actors found.
 main image Kazuma's Brother No voice actors found.
 main image Kazuma's Mother No voice actors found.
 main image Kazuma's Sister No voice actors found.
 main image Korenari JISSONJI

Tags

 main image Lady Ruri
 main image Masao's Father No voice actors found.
 main image Mikuniya TAMON
 main image Naosuke
 main image Nue

Tags

No voice actors found.
 main image Ochou's Mother
 main image Oyou
 main image Shoujiro SAKAI No voice actors found.
 main image Sougen
 main image Tokuji
 main image Umizatou