Manyuu Hiken-chou

Main Characters

Chifusa MANYUU Chifusa MANYUU
Kaede Kaede

Secondary Characters

Hatomune MIE Hatomune MIE
Kagefusa MANYUU Kagefusa MANYUU
Muneyuki MANYUU Muneyuki MANYUU
Ouka SAYAMA Ouka SAYAMA

Minor Characters

Ame SHUJI Ame SHUJI
Chichikuri MITO Chichikuri MITO
Chikumi MUNAMORI Chikumi MUNAMORI
Granny MUNAMORI Granny MUNAMORI
Hachibe Hachibe
Hachi YOTA Hachi YOTA
Hazuki MUNAMORI Hazuki MUNAMORI
Juchini Juchini

Tags

Kagerou MANYUU Kagerou MANYUU
Kasumi MANYUU Kasumi MANYUU
Kayo Kayo
Kenkyou Kenkyou
Kirino MANYUU Kirino MANYUU
Kokage Kokage
Kyouka MANYUU Kyouka MANYUU
Mizuki Mizuki
Momoha MUNAMORI Momoha MUNAMORI
Munenori MANYUU Munenori MANYUU
Ofuji Ofuji
Oiso Oiso
Omine TOMIOKA Omine TOMIOKA
Omitsu TOMIOKA Omitsu TOMIOKA
Osuzu Osuzu
Ouka's Father Ouka's Father
Oume Oume
Sakoji ITAMUNE Sakoji ITAMUNE
Sakura Sakura
Non-Speaking Role
Sennai TANIMATSU Sennai TANIMATSU
Souta Souta
Sugoroku Sugoroku
Takokichi Takokichi

Tags

Tome Tome
Toyo Toyo
Tsuyuha MUNAMORI Tsuyuha MUNAMORI

Tags

Yasha MANYUU Yasha MANYUU
Yasuke Yasuke
Yotahachi Yotahachi