Major Season 1

Main Characters

 main image Daisuke KOMORI
 main image Goro HONDA
 main image Kaoru SHIMIZU
 main image Ryouta SAWAMURA

Secondary Characters

 main image Atsushi MAEHARA
 main image Coach Andoh
 main image Hasegawa
 main image Hideki SHIGENO
 main image Joe GIBSON No voice actors found.
 main image Makoto TANABE
 main image Momoko HOSHINO
 main image Ryoko KAWASE
 main image Shigeharu HONDA
 main image Shouta NATSUME No voice actors found.
 main image Shuuichi KASHIMOTO
 main image Toshiya SATO
 main image Tsuruta

Minor Characters

 main image Aso No voice actors found.
 main image Chiaki HONDA
 main image Date
 main image Esumi
 main image Goto No voice actors found.
 main image Hashimoto No voice actors found.
 main image Ichiro OKAMURA
 main image Jiro OKAMURA No voice actors found.
 main image Kamigouchi
jp. Hanawa
 main image Kikuchi No voice actors found.
 main image Konno No voice actors found.
 main image Kusakabe
 main image Kyuta’s Father No voice actors found.
 main image Kyuta USAMI
 main image Majima
 main image Miki No voice actors found.
 main image Miyaburo No voice actors found.
 main image Murai
 main image Murakami No voice actors found.
 main image Ookubo No voice actors found.
 main image Saburou OKAMURA No voice actors found.
 main image Sawamura’s Father No voice actors found.
 main image Taiga SHIMIZU No voice actors found.
 main image Takafumi ANDOU No voice actors found.
 main image Toshiya’s Mother

Tags

No voice actors found.
 main image Yama No voice actors found.
 main image Yoshiharu HONDA
 main image Yuka No voice actors found.