Koihime Musou

Main Characters

Chouhi YOKUTOKU Chouhi YOKUTOKU
Chouun SHIRYUU Chouun SHIRYUU
Kan'u UNCHOU Kan'u UNCHOU
Shokatsuryou KOUMEI Shokatsuryou KOUMEI
Sonshoukou Sonshoukou
jp. Hitomi

Secondary Characters

Bachou MOUKI Bachou MOUKI
Enshou Enshou
Kakouton GENJOU Kakouton GENJOU
Sousou MOUTOKU Sousou MOUTOKU

Minor Characters

Batou JUSEI Batou JUSEI
Bunshuu Bunshuu
Chinrin Chinrin
Chouryou BUN'EN Chouryou BUN'EN
Choushou SHIFU Choushou SHIFU
Daikyou Daikyou

Tags

Ganryou Ganryou
Jun'iku BUNJAKU Jun'iku BUNJAKU
Kakouen MYOUSAI Kakouen MYOUSAI
Kaku BUNWA Kaku BUNWA
Kannei KOUHA Kannei KOUHA
Kan'u's Brother Kan'u's Brother
Kashin SUIKOU Kashin SUIKOU
Kayuu Kayuu
Kouchuu KANSHOU Kouchuu KANSHOU
Kousonsan HAKUKEI Kousonsan HAKUKEI
Kyocho CHUUKOU Kyocho CHUUKOU
Rikuson HAKUGEN Rikuson HAKUGEN
Riri Riri

Tags

Ryofu HOUSEN Ryofu HOUSEN
Ryuubi GENTOKU Ryuubi GENTOKU
Shibaki SUIKYOU Shibaki SUIKYOU

Tags

Shoukyou Shoukyou

Tags

Shuuyu KOUKIN Shuuyu KOUKIN
Sonken CHUUBOU Sonken CHUUBOU
Sonsaku HAKUFU Sonsaku HAKUFU
Sonsei Sonsei

Tags

Toutaku CHUUEI Toutaku CHUUEI