Koihime Musou

Main Characters

add characters
 main image Chouhi YOKUTOKU
 main image Chouun SHIRYUU
 main image Kan'u UNCHOU
 main image Shokatsuryou KOUMEI
 main image Sonshoukou

tags:

jp. Hitomi

Secondary Characters

add characters
 main image Bachou MOUKI
 main image Enshou
 main image Kakouton GENJOU
 main image Sousou MOUTOKU

tags:

Minor Characters

add characters
 main image Bunshuu
 main image Chouryou BUN'EN
 main image Daikyou

tags:

 main image Ganryou
 main image Jun'iku BUNJAKU
 main image Kakouen MYOUSAI

tags:

 main image Kaku BUNWA

tags:

 main image Kannei KOUHA

tags:

 main image Kashin SUIKOU

tags:

 main image Kayuu

tags:

 main image Kouchuu KANSHOU
 main image Kousonsan HAKUKEI

tags:

 main image Kyocho CHUUKOU

tags:

 main image Rikuson HAKUGEN
 main image Riri

tags:

 main image Ryofu HOUSEN
 main image Ryuubi GENTOKU

tags:

 main image Shibaki SUIKYOU

tags:

 main image Shoukyou

tags:

 main image Shuuyu KOUKIN
 main image Sonken CHUUBOU

tags:

 main image Sonsaku HAKUFU

tags:

 main image Sonsei

tags:

No voice actors found.
 main image Toutaku CHUUEI