Kaiketsu Zorori: Mahou Tsukai no Deshi / Dai Kaizoku no Takara Sagashi

Main Characters

 main image Zorori No voice actors found.

Secondary Characters

 main image Ishishi No voice actors found.
 main image Noshishi No voice actors found.