Initial D Fifth Stage

Main Characters

Keisuke TAKAHASHI
Ryousuke TAKAHASHI
Takumi FUJIWARA

Secondary Characters

Bunta FUJIWARA
Eiji KUBO
Go HOJO
Hiroshi FUMIHIRO

Tags

Itsuki TAKEUCHI
Kenji
Kenta NAKAMURA
Koichiro IKETANI
Mika UEHARA
Project D's Mechanic
Rin HOJO
Ryuji IKEDA

Tags

Shuichi MATSUMOTO

Minor Characters

Fake Keisuke
Fake Takumi
Hideo MINAGAWA
Hiroya OKUYAMA
Kai KOGASHIWA

Tags

Kaori
Kaori's Father
Ken KOGASHIWA
Kobayakawa
Mako SATO
Man
Mika's Coach
Natsuki MOGI
Non-Speaking Role
Sakamoto

Tags

Satoshi OMIYA

Tags

Sayuki
Shingo SHOJI
Non-Speaking Role
Shinji INUI
Shinji's Mother
Takeshi NAKAZATO
Wataru AKIYAMA