Harukanaru Toki no Naka de ~Ajisai Yumegatari~

Main Characters

 main image Abe no Yasuaki No voice actors found.
 main image Akane MOTOMIYA
 main image Akuram No voice actors found.
 main image Eisen No voice actors found.
 main image Fujiwara no Takamichi No voice actors found.
 main image Inori No voice actors found.
 main image Minamoto no Yorihisa No voice actors found.
 main image Shimon NAGAREYAMA No voice actors found.
 main image Tachibana no Tomomosa No voice actors found.
 main image Tenma MORIMURA No voice actors found.

Secondary Characters

 main image Fujihime No voice actors found.
 main image Iktidal No voice actors found.
 main image Ran No voice actors found.
 main image Sefuru No voice actors found.

Minor Characters

 main image Shirin No voice actors found.