Bungaku Shoujo: Kyou no Oyatsu ~Hatsukoi~

Main Characters

 main image Konoha INOUE
 main image Touko AMANO

Secondary Characters

 main image Vladimir
Non-Speaking Role
 main image Vladimir's Father
Non-Speaking Role
 main image Zinaida
Non-Speaking Role