Bokurano

Main Characters

Aiko TOKOSUMI Aiko TOKOSUMI
Chizuru HONDA Chizuru HONDA
Daiichi YAMURA Daiichi YAMURA
Isao KAKO Isao KAKO
Jun USHIRO Jun USHIRO
Kana USHIRO Kana USHIRO
Kanji YOSHIKAWA Kanji YOSHIKAWA
Koyemshi Koyemshi
Kunihiko MOJI Kunihiko MOJI
Maki ANO Maki ANO
Mako NAKARAI Mako NAKARAI
Masaru KODAKA Masaru KODAKA
Takami KOMODA Takami KOMODA
Takashi WAKU Takashi WAKU
Yoko MACHI Yoko MACHI
Yosuke KIRIE Yosuke KIRIE

Secondary Characters

Masamitsu SEKI Masamitsu SEKI
Misumi TANAKA Misumi TANAKA

Minor Characters

Chizuru's Father Chizuru's Father
Chizuru's Mother Chizuru's Mother

Tags

Chizuru's Sister Chizuru's Sister
Futaba YAMURA Futaba YAMURA
Harue Harue
Harue's Husband Harue's Husband
Hatsuki ICHIRO Hatsuki ICHIRO
Hiroyuki HATAGAI Hiroyuki HATAGAI
Isao's Mother Isao's Mother

Tags

Isao's Sister Isao's Sister
Kako's Mother Kako's Mother
Kako's Older Sister Kako's Older Sister
Kaori Kaori
Katsuragi Katsuragi
Kazu Kazu
Kenji Kenji
Kirie's Mother Kirie's Mother
Kokopelli Kokopelli
Kouichi KOMODA Kouichi KOMODA
Maki's Father Maki's Father
Maki's Mother Maki's Mother

Tags

Miko NAKARAI Miko NAKARAI
Mitsue YOSHIKAWA Mitsue YOSHIKAWA
Morimoto Morimoto
Nabe-san Nabe-san
Nagi Nagi
Oda Oda
Sakuma Sakuma
Santa YAMURA Santa YAMURA

Tags

Sasami Sasami
Sayama Sayama
Shinichi KODAKA Shinichi KODAKA

Tags

Souji TATARA Souji TATARA

Tags

Takami's Mother Takami's Mother
Tamotsu SAKAKIBARA Tamotsu SAKAKIBARA
Toyoharu HASEGAWA Toyoharu HASEGAWA
Tsubasa Tsubasa
Uncle Kengo Uncle Kengo

Tags

Yoshi YAMURA Yoshi YAMURA

Tags

Yuuzou KODAKA Yuuzou KODAKA