Baka to Test to Shoukanjuu: Matsuri

Main Characters

Akihisa YOSHII Akihisa YOSHII
Hideyoshi KINOSHITA Hideyoshi KINOSHITA
Kouta TSUCHIYA Kouta TSUCHIYA
Minami SHIMADA Minami SHIMADA
Mizuki HIMEJI Mizuki HIMEJI
Yuji SAKAMOTO Yuji SAKAMOTO

Secondary Characters

Hazuki SHIMADA Hazuki SHIMADA
Shouko KIRISHIMA Shouko KIRISHIMA
Shunpei NATSUKAWA Shunpei NATSUKAWA
Soichi NISHIMURA Soichi NISHIMURA
Yuusaku TSUNEMURA Yuusaku TSUNEMURA

Minor Characters

Akira YOSHII Akira YOSHII
Kyouji NEMOTO Kyouji NEMOTO
Mayumi KIKUIRI Mayumi KIKUIRI
Ritsuko IWASHITA Ritsuko IWASHITA
Shin FUKUHARA Shin FUKUHARA
Toshimitsu KUBO Toshimitsu KUBO
Youko TAKAHASHI Youko TAKAHASHI
Yuko KINOSHITA Yuko KINOSHITA
Yuuka KOYAMA Yuuka KOYAMA