Ayakashi - Japanese Classic Horror

Alt title: Ayakashi - Samurai Horror Tales

Main Characters

Iemon TAMIYA
Medicine Seller
Oiwa TAMIYA
Tomihime
Zushonosuke HIMEKAWA

Secondary Characters

Bakeneko

Tags

Choubee AKIYAMA
Kojiro
Naosuke GONBEI
Oshizu
Osode YOTSUYA
Oume ITOU
Satou YOMOSHICHI
Shitanaga-uba
Takuetsu
Tsuruya NANBOKU IV

Minor Characters

Genshiro
Hagi
Harima-no-kami Takeda
Houzuki
Jiroukichi

Tags

Kaikaimaru
Katsuyama
Kayo

Tags

Kihee ITOU
Kihei
Kikimaru
Kikyou
Kohei
Kuhei YAWAZUMI
Kuzu
Liegeman
Maki
Mao SAKAI
Mizue SAKAI
Nadeshiko
Odajima
Okou
Okuma

Tags

Ominaeshi
Samon YOTSUYA
Sasaoka
Sato
Shuri ODAWARA
Soldier A
Soldier B
Soldier C
Susuki
Takeroku
Tamaki
Tonbo
Village Girl
Whereabouts Girl
Yahei
Yoshiaki SAKAI
Yoshikuni SAKAI
Yoshiyuki SAKAI