Aoki Densetsu Shoot!

Alt title: Blue Legend Shoot!

Main Characters

 main image Kazuhiro HIRAMATSU No voice actors found.
 main image Kazumi ENDO No voice actors found.
 main image Kenji SHIRAISHI No voice actors found.
 main image Kubo YOSHIHARU No voice actors found.
 main image Toshihiko TANAKA

Minor Characters

 main image Akihiko UTSUMI No voice actors found.
 main image Himuro AKIHIKO No voice actors found.
 main image Hiroshi MATSUSHITA No voice actors found.
 main image Isogai No voice actors found.
 main image Junji IWAKAMI No voice actors found.
 main image Kamiya ATSUSHI No voice actors found.
 main image Keigo MAHORI No voice actors found.
 main image Kiyose HIROSE No voice actors found.
 main image Makoto SAEKI No voice actors found.
 main image Micky SIMON No voice actors found.
 main image Naoki OSAKABE No voice actors found.
 main image Naoshige SERIZAWA No voice actors found.
 main image Natsuko TANAKA No voice actors found.
 main image Osamu HIRAMATSU No voice actors found.
 main image Sasaki YUTAKA No voice actors found.
 main image Seiko SHIRAISHI No voice actors found.
 main image Shinichi NITTA No voice actors found.
 main image Shinobu No voice actors found.
 main image Tsuyoshi AKAHORI No voice actors found.
 main image Willy REINHARD No voice actors found.
 main image Yutaka SASAKI No voice actors found.