Aoi Sekai no Chuushin de

Main Characters

add characters
 main image Gear

tags:

 main image Opal
 main image Tejirof

Secondary Characters

add characters
 main image Marcus
 main image Nel
 main image Ramses

tags:

 main image Zelig

tags:

Minor Characters

add characters
 main image Bays

tags:

No voice actors found.
 main image Boys No voice actors found.
 main image Crystal No voice actors found.
 main image D. Fisher No voice actors found.
 main image Fae

tags:

No voice actors found.
 main image General Alex

tags:

No voice actors found.
 main image Guligi No voice actors found.
 main image Harris No voice actors found.
 main image I. Vazer

tags:

No voice actors found.
 main image Kichou

tags:

No voice actors found.
 main image Myomuto

tags:

No voice actors found.
 main image Til
 main image Tofig No voice actors found.