Aoi Sekai no Chuushin de

Main Characters

 main image Gear
 main image Opal
 main image Tejirof

Secondary Characters

 main image Marcus
 main image Nel
 main image Ramses
 main image Zelig

Minor Characters

 main image Bays

Tags

No voice actors found.
 main image Boys No voice actors found.
 main image Crystal No voice actors found.
 main image D. Fisher No voice actors found.
 main image Fae No voice actors found.
 main image General Alex No voice actors found.
 main image Guligi No voice actors found.
 main image Harris No voice actors found.
 main image I. Vazer No voice actors found.
 main image Kichou No voice actors found.
 main image Myomuto No voice actors found.
 main image Til
 main image Tofig No voice actors found.