Air Gear

Main Characters

Akito WANIJIMA Akito WANIJIMA
Issa MIHOTOKE Issa MIHOTOKE
Itsuki MINAMI Itsuki MINAMI
Kazuma MIKURA Kazuma MIKURA
Onigiri Onigiri
Ringo NOYAMANO Ringo NOYAMANO

Secondary Characters

Emily ADACHI Emily ADACHI
Mari TOMITA Mari TOMITA
Mikan NOYAMANO Mikan NOYAMANO
Simca Simca
Spitfire Spitfire
Ume Ume
Yayoi NAKAYAMA Yayoi NAKAYAMA

Minor Characters

Aeon Clock Aeon Clock
Akira UDOU Akira UDOU
Benkei Benkei
Fuumei GOSHOGAWARA Fuumei GOSHOGAWARA
Gonzou TOKUDAWARA Gonzou TOKUDAWARA
Ine MAKIGAMI Ine MAKIGAMI
Inuyama Inuyama
Kaito WANIJIMA Kaito WANIJIMA
Kei MACHIDA Kei MACHIDA
Koro-jii Koro-jii
Kuu Kuu
Magaki Magaki
Maki Maki
Masaya ORIHARA Masaya ORIHARA
Mitsuru BANDO Mitsuru BANDO
Natsumi IRIYA Natsumi IRIYA
Nue Nue
Plug Man Plug Man
Ren Fa Ren Fa
Rika NOYAMANO Rika NOYAMANO
Ryou MIMASAKA Ryou MIMASAKA
Sora TAKEUCHI Sora TAKEUCHI
Yoshitsune Yoshitsune